Hyppää sisältöön
Media

Parlamentaarinen työryhmä esittää yksimielisesti tilojen yhteistä biokaasutuotannon edistämistä myös myyntiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2019 12.00
Tiedote

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä on julkistanut työnsä tulokset. Parlamentaarinen työryhmä esittää yksimielisesti, että maatilaluokan ja tilojen yhteistä biokaasutuotantoa edistetään ja mahdollistetaan sen myyntiä liikennekäyttöön.

Tämä vaatisi, että maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran tulevaisuus turvataan seuraavalla hallituskaudella ja, että Makeran investointituki kohdennettaisiin koko investoinnille riippumatta siitä, käytetäänkö energia oman tilan tuotannossa, yksityiskäyttöön tai myyntiin.

Työryhmä peräänkuuluttaa erämatkailun teemaohjelman laatimista osana Visit Finland -toimintaa, että Metsähallituksen luontopalvelujen rakennetun infrastruktuurin kunnossapidon korjausvelka katetaan valtion talousarvioissa ja, että parannetaan erämatkailuyritysten toimintamahdollisuuksia Metsähallituksen mailla. Työryhmä katsoo, Suomessa on sitouduttava harvaan asutun maaseudun paikallisen väestön elinolosuhteiden turvaamiseen ja alueen vetovoiman edistämiseen erätalouden keinoin.

Työryhmän linjaukset on koottu viiden teeman alle, jotka käsittelevät yhteyksiä, yritystoimintaa, biotaloutta, palveluja ja verotusta. Toimenpiteillä halutaan poistaa alueella toimivien yritysten kilpailuhaittoja, jotka muodostuvat pitkistä etäisyyksistä, tiestön huonosta kunnosta ja investointien matalasta vakuusarvosta. Toimilla edelleen lisätään alueella olevia mahdollisuuksia luonnon aineellisten ja aineettomien resurssien täysimääräisellä ja kestävällä hyödyntämisellä.

Tiestön talvikunnossapidon rahoitusta on työryhmän mukaan lisättävä 20 prosenttia nykyisestä, johtuen ilmastonmuutoksesta aiheutuvista ongelmista. Työryhmä korostaa, että tieluokitusta on nostettava siellä, missä se on elinkeino- ja liikenneturvallisuusnäkökulmasta tarkoituksenmukaista. Työryhmä katsoo, että tiestön korjausvelkaohjelmaa on jatkettava ja, että sen on koskettava myös alempiasteista tieverkkoa, joka on tärkeä biotalouden kannalta. Tietoliikenneyhteyksiä työryhmä haluaa vahvistaa jatkamalla kansallista laajakaistaohjelmaa sekä korottamalla tietoliikenneyhteyksien vähimmäisnopeutta. Työryhmä esittää myös alueellisen sähköveron sähkönhankinnan kustannusten tasaamista.

Työryhmä on yksimielinen siitä, että seuraavalla hallituskaudella on toteutettava perustuslaillinen ennakkoarviointi Norjassa käytössä olevasta alueella asuvien työntekijöiden verohelpotuksesta, opintolainan vähennyksestä sekä työnantajamaksuista. Työryhmä katsoo, että mallit olisivat mahdollisesti mallinnettavissa Suomeen.

Parlamentaarisen työryhmän esittämät toimenpiteet ovat luettavissa täältä.
Tiedotustilaisuuden ja seminaarin diaesitykset luettavissa täältä.

Lisätiedot:
Anne Kalmari, kansanedustaja, harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja,
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, p. 050 512 2084
Christell Åström, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, parlamentaarisen työryhmän sihteeri,
etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 16 2033

Taustatiedot:
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmän asettamispäätös.
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän kokoonpano.

Biotalous Hallinto Kalat Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Riista Ruoka ja maatalous