Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän EU-tuen vuoden 2015 lopulliset tukitasot vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö
16.6.2016 13.41
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään EU:n rahoittamien perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen vuoden 2015 lopulliset tukitasot. Suurin osa näistä tuista maksettiin viljelijöille joulukuussa 2015. Tässä kuussa maksuun tulevassa loppuerässä Maaseutuvirasto maksaa perustukea vielä yhteensä noin 46,9 miljoonaa, viherryttämistukea noin 12,5 miljoonaa ja nuoren viljelijän EU-tukea noin 1,5 miljoonaa euroa. Perustukea ja viherryttämistukea maksetaan noin 52 000 viljelijälle ja nuoren viljelijän EU-tukea noin 4 600 viljelijälle.

Vuoden 2015 perustuen enimmäismääräksi täsmentyi 134,2 miljoonaa euroa Etelä-Suomen AB-tukialueella ja 132,6 miljoonaa euroa Keski- ja Pohjois-Suomen C-tukialueella. Aiemmin vahvistettu tukimäärä kasvaa AB-tukialueella 1,2 miljoonalla ja C-tukialueella 0,5 miljoonalla eurolla. Kansallisen päätöksen perusteella määrärahat osoitetaan tukialueille AB ja C prosenttisuhteessa 50,3/49,7.

Vuodelta 2015 maksettavan tasatuen lopullinen arvo on AB-tukialueella 118,05 euroa ja C-tukialueella 101,53 euroa hehtaarilta. AB-tukialueen tasatuen arvo nousi noin 0,4 euroa ja C-tukialueen laski 0,3 euroa.

Viherryttämistuki vuodelta 2015 on AB-tukialueella 74,54 euroa ja C-tukialueella 65,11 euroa hehtaarilta. Viherryttämistukea maksetaan AB-tukialueella yhteensä 79 miljoonaa ja C-tukialueella 78 miljoonaa euroa, mikä on EU-säädösten mukaisesti 30 prosenttia kansallisesta suorien tukien enimmäismäärästä.

Nuoren viljelijän EU-tuki vuodelta 2015 on koko maassa 50,78 euroa hehtaarilta. Nuoren viljelijän tukea voidaan maksaa tuenhakijaa kohti enintään 90 hehtaarilta.

Tasatuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän EU-tuen hehtaariarvot muuttuivat hieman, mikä johtui vuoden 2015 valvontatuloksista ja ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinneistä.

Viljelijöille maksettavissa tuissa on huomioitu EU:n suoriin tukiin kohdistuvat pakolliset leikkaukset. EU:n suorista tuista on tehtävä ns. rahoituskurileikkaus kriisivarauksen rahoittamiseksi. Leikkaus tehdään vuosittain vahvistetulla prosentilla suo­rien tu­kien yh­teenlas­ke­tun mää­rän 2 000 eu­roa ylit­tä­väs­tä osasta. Vuoden 2015 leik­kaus­pro­sent­ti on noin 1,4. Lisäksi tukeen tehdään Suomen suorien tukien enimmäismäärän ylittymisen vuoksi ns. lineaarinen leikkaus, joka on noin 1,8 prosenttia. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
[email protected]