Hyppää sisältöön
Media

SOTKA-hanke täydessä lennossa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2021 17.10
Uutinen

Elinympäristökunnostuksia on käynnissä ympäri maata, levähdysalueverkosto laajenee ja vieraspetojen pyynnissä on uusi vaihde. SOTKA-hankkeen tavoitteena on turvata vesilintukantojen tulevaisuus.

Jyrkännotkon, Vähäjärven, Saarenjärven SOTKA-kosteikoilla on jo vesilintupoikueita liikkeellä, vaikka kunnostukset toteutettiin vasta vuosi sitten. Yli 100 hehtaaria poikue-elinympäristöä on palautettu maisemaan kunnostamalla ja perustamalla kosteikkoja. Suunnittelu on käynnissä vielä 730 hehtaarilla ja tarkoitus on saada parisataa hehtaaria toteutettua ennen talvea. 

– Vesilinnut ovat kosteikon hyvinvoinnin ilmentäjiä – kun vesilinnuilla menee hyvin, on perusasiat kunnossa ja luonto kohteella kukoistaa. Elinympäristöjen kunnostus on yksi tärkeimmistä keinoista estää luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, kertoo projektipäällikkö Mikko Alhainen, Suomen riistakeskuksesta.

Kosteikot muuttuvat vuodenkierron aikana. Toukokuussa julkaistu Kosteikkoelämää-live kuvaa suorana lähetyksenä yhden kunnostetun SOTKA-kosteikon kehitystä vedennoston jälkeen. Kukin voi seurata vaikkapa kotisohvalta kosteikolla tepastelevia kahlaajia ja kasvillisuuden seassa pujottelevia sorsia. Valmiisiin SOTKA-kosteikoihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilta ja toteutukseen tulevista kohteista tiedustella kosteikkosuunnittelijoilta

Sorsien puolesta usealla rintamalla

Kosteikkojen kunnostuksen lisäksi SOTKA-hankkeessa pyydetään haitallisia vieraspetoja, minkkejä ja supikoiria niin saaristossa kuin sisämaan rehevillä lintuvesillä. Saaristossa on saatu uusia alueita tehopyynnin piiriin, ja vesilintujen pesinnän edellytykset ovat aikaisempaa paremmat. Sisämaan rehevillä lintuvesillä SOTKA-vieraspetohankkeen toiminta sai uuden käänteen Helmi-elinympäristöohjelman myötä. Suomen riistakeskus ja Metsähallitus saivat ohjelmassa vastuulleen vieraspetopyyntien organisoinnin 80 Suomen arvokkaimmalla suojellulla lintuvedellä, joiden tehostetut vieraspetopyynnit käynnistyvät alkusyksystä.

Lisäksi SOTKA-hankkeessa pyritään luomaan vapaaehtoinen levähdysalueverkosto lintujen tärkeiden muuttoreittien varrelle. Levähdysalueet ovat tärkeitä syksyllä, ettei samaan aikaan kaikkialla alkava metsästys ajaisi sorsia muuttomatkalle ennen aikojaan. Hyvällä levähdysalueella on runsaasti laadukasta ravintoa, jotta sorsat voivat tankata ravintovarastonsa täyteen ennen muuttoa.

– SOTKA-hanke on aivan mahtava ponnistus luonnonmonimuotoisuuden hyväksi. Hanke on edennyt erinomaisessa aikataulussa ja tuonut yhteen eri tahoja työskentelemään tärkeän asian hyväksi. Lintuharrastajat, metsästäjät, maanomistajat sekä ympäristö- ja maa-ja metsätaloushallinto edistävät yhdessä vesilintujen elinympäristöjen kunnostamista, iloitsee projektipäällikkö Heidi Krüger maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama SOTKA-hanke käynnistyi vuonna 2020. Vuoden 2021 keväästä lähtien sen toimet ovat olleet osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Kosteikkojen kunnostusten ja SOTKA-vieraspetohankkeen etenemisestä vastaa Suomen riistakeskus. 

Lisätietoja:

SOTKA-kosteikot

SOTKA-hanke

  • Heidi Krüger, Projektipäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, heidi.kruger@mmm.fi, p. 0295 162 072
     
Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Riista