Hyppää sisältöön
Media

Suomen CAP-suunnitelma hyväksyttiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 12.08
Tiedote

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen CAP-suunnitelman vuosille 2023-2027. Suomen CAP-suunnitelma on komission seitsemän ensimmäisenä hyväksymän CAP-suunnitelman joukossa. CAP-suunnitelma ja vastaukset komission CAP-suunnitelmasta antamiin havaintoihin ovat luettavissa maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Monet edelliseltä ohjelmakaudelta tutut toimenpiteet, kuten tuotantosidonnaiset tuet, nuorten viljelijöiden tuet, maatilojen ja maaseutuyritysten investoinnit, maaseutualueiden paikallinen kehittäminen ja luonnonhaittakorvaukset säilyvät myös uudessa CAP-suunnitelmassa. Aktiiviseen ruuantuotantoon panostetaan erityisellä tavalla nyt hyväksytyssä CAP-suunnitelmassa.

CAP-suunnitelmassa lisätään ilmasto- ja ympäristötoimien vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi varoja kiintiöidään näihin toimiin. Viljelijöitä kannustetaan entistä enemmän kohdennettuihin ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin. 
Yritysrahoituksen, maaseudun kehittämishankkeiden sekä paikallisen kehittämisen rahoitusosuus maaseudun kehittämisen kokonaisuudessa kasvaa. Neuvontaan, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä yhteistyöhön, innovaatioihin ja digitalisaatioon panostetaan aiempaa enemmän.

Uudessa CAP-suunnitelmassa suorien tukien tukioikeusjärjestelmästä luovutaan ja tukioikeudet lakkaavat vuoden 2022 lopussa. Viljelijä on aikaisemmin tarvinnut tukioikeuksia muun muassa perustuen saamiseksi. Jatkossa perustulotuki perustuu tukikelpoiseen pinta-alaan ilman tukioikeusjärjestelmää. 

”Olen tyytyväinen, että komissio hyväksyi Suomen CAP-suunnitelman pitkän valmistelun ja neuvottelujen jälkeen. Tämä takaa viljelijöille vakautta ja ennustavuutta useiksi vuosiksi eteenpäin. Uudessa CAP-suunnitelmassa hyvä rahoituskokonaisuus turvaa viljelijöille jatkuvuutta ja luo kestävää pohjaa sekä uusia mahdollisuuksia maaseutuelinkeinojen kehittämiseen. Huoltovarmuuden tilannekuvaa seurataan säännöllisesti ja ruokaturvan toteutumista varmistetaan kokonaiskestävästi CAP-kauden aikana”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Komission hyväksyttyä CAP-suunnitelman eduskunnalle annetaan ehdotukset kansallisiksi laeiksi. Lisäksi viimeistellään alemman asteiset säädökset ja rakennetaan tarvittavat tietojärjestelmät. CAP-suunnitelman toimeenpano alkaa vaiheittain 1.1.2023. 
Uudesta CAP-suunnitelmasta ja sen muutoksista tiedotetaan tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön kaikille avoimessa CAP -kick off-webinaarissa 28. syyskuuta.

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen, p. 0295 162322
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 0295 162013
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Antti Kurvinen EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous