Hyppää sisältöön
Media

Suomi esittää komissiolle muutoksia EU:n tuotantosidonnaiseen viljelijätukeen ja perustukeen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2016 13.57
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään Suomen esitykset EU:n tuotantosidonnaisen tuen ja perustuen muutoksista. Muutokset koskevat perustuen korotukseen liittyvää prosenttia, nautapalkkion ja peltokasvipalkkion määrärahaosuuden säilyttämistä sekä lammas- ja vuohipalkkion tiettyjä ikä-, teuraspaino- sekä karitsointiehtoja. Maataloushallinnon ja tuottajajärjestöjen yhteistyössä valmistelemat muutokset koskevat tukivuosia 2017–2020 edellyttäen, että komissio hyväksyy ne.

Komissiolle esitetään, että EU:n suoriin tukiin kuuluvan perustuen korotusvaraus pienennetään nykyisestä kolmesta yhteen prosenttiin. Muutos ei vähennä viljelijöille maksettavan tuen määrää. Muutoksen tavoitteena on, että säädetyt enimmäismäärät saataisiin maksettua viljelijöille mahdollisimman täysimääräisesti.

Komissiolle esitetään myös, että EU:n tuotantosidonnaisissa tuissa tukikelpoisen teuraskilin vähimmäispaino lasketaan 15 kilosta 10 kiloon. Lisäksi teuraskilin yläikärajaa lasketaan 18 kuukaudesta 12 kuukauteen. Tavoitteena on lisätä lihantuotantoon ohjattavien kilien määrää ja samalla alentaa teurastuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Kuttujen poikimavaatimuksesta luovuttaisiin EU:n kuttupalkkiossa. Tämä vaatimus on ollut tarpeen, jotta tukilaskennassa voitaisiin erottaa, ovatko eläimet oikeutettuja maidontuotannossa olevien kuttujen tukeen vai ovatko ne teurastettavia kilejä. Kun teuraskilien ja kuttujen ikävaatimusten päällekkäisyyttä ei jatkossa enää ole, kuttujen poikimaehtoakaan ei enää tarvita. 

Jatkossa lampaanlihan tuotannon aloittavan tilan uuhien ei tarvitsisi aloitusvuonna täyttää karitsointiehtoa, jonka mukaan vuosittain yhtä palkkiokelpoista uuhta kohti edellytetään yksi karitsa. Muutoksen jälkeen EU:n uuhipalkkio myönnetään uuhien pidon aloitusvuonna suoraan uuhimäärän perusteella. Tällä muutoksella yhdenmukaistetaan AB-alueen uuhipalkkio vastaamaan C-alueella maksettavaa kansallista pohjoista uuhitukea.

Tuotantosidonnaisen tuen osuus EU:n suorista tuista säilytetään ennallaan

Tuotantosidonnainen tuki on EU:n täysin rahoittamaa suoraa tukea, jonka toimeenpano on jäsenmaalle vapaaehtoista. Komissio hyväksyi vuonna 2015 Suomen esityksen maksaa tukea enintään 20 prosenttia eli noin 104,6 miljoonaa euroa koko suorien tukien enimmäismäärästä. Prosenttiosuutta Suomessa tuli komission päätöksen mukaan kuitenkin asteittain alentaa siten, että vuonna 2020 osuus olisi 18 prosenttia.

Prosenttiosuuteen haetaan nyt komissiolta muutosta siten, että vuoden 2016 osuus suorista tuista jäisi ennalleen vuoteen 2020 asti. Tuotantosidonnaista tukea maksettaisiin siten 19,6 prosenttia eli vuosittain runsaat 102 miljoonaa euroa myös vuosina 2017–2020. Muutoksen pohjalta tukea kohdennettaisiin C-tukialueen naudoille vuosien 2017–2020 aikana yhteensä noin 19 miljoonaa euroa aiemmin päätettyä enemmän. Näin helpotettaisiin nautasektorin taloudellista tilannetta ja alueiden välisen tukien tasapainon hallintaa. 

Prosenttiosuuden säilyttäminen ennallaan säilyttäisi myös EU:n peltokasvipalkkion kokonaismäärän vuoden 2016 tasolla siten, että valkuaiskasveille kohdennettaisiin 1,7 miljoonaa euroa sekä avomaanvihanneksille 0,2 miljoonaa euroa aiemmin päätettyä enemmän. Jos komissio hyväksyy tuotantosidonnaisen tuen prosenttiosuuden säilyttämisen vuoden 2016 tasolla, perustuen osuus säilyy ennallaan, eikä perustukea koroteta aiemmin suunnitellulla tavalla vuosina 2017–2020.

Taulukossa 1 näkyy tuotantosidonnaisten EU-tukien kokonaisuus ja komissiolle esitettävät muutokset. Muutosesitys on tehtävä komissiolle 1.8.2016 mennessä ja komission päätöksestä tiedotettaneen loppuvuoden 2016 aikana. Tuotantosidonnaisen tuen ehdot vuodelle 2017 vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella alkuvuonna 2017.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 162 304
etunimi.sukunimi@mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous Tuet