Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi ja Ruotsi tiivistävät metsäyhteistyötä

Maa- ja metsätalousministeriö
27.8.2018 16.03
Tiedote

Ruotsi lahjoitti Suomelle Tandem Forest Values -tutkimusrahaston satavuotislahjaksi. Syksyllä aloittavat 12 tutkimusprojektia vahvistavat entisestään Suomen ja Ruotsin asemaa metsämaina.

Ruotsi antoi Suomelle 100-vuotisjuhlan kunniaksi 2,3 miljoonan euron suuruisen metsäntutkimusmäärärahan, jolla rahoitetaan 12 kaksivuotista tutkimusapurahaa. Hakemuksia Ruotsin ja Suomen kulttuurisäätiön aloitteesta syntyneeseen Tandem Forest Values -tutkimusohjelmaan saapui yhteensä 72. Riippumaton kansainvälinen arviointipaneeli arvio hakemukset.  Niistä valittiin 12 yhteistyöprojektia, joiden aihealueita ovat kestävä metsänhoito sekä biotalouden uudet tuotteet ja prosessit. Jokaiseen projektiin palkataan nuorempi tutkija, joka työskentelee kahden vuoden ajan vuorotellen Suomessa ja Ruotsissa.

– Suomella ja Ruotsilla on paljon toisiaan täydentävää tutkimusinfrastruktuuria ja -osaamista, jota yhdistämällä voidaan nopeuttaa biotalouden uusien tuotteiden ja palveluiden syntyä ja saattamista vientimarkkinoille.  Olen erittäin iloinen nyt käynnistyvistä projekteista, joissa luodaan biotalouden uusia tuotteita kuten lääkkeitä metsäteollisuuden sivuvirroista ja lisätään metsien kasvua metsänjalostuksen avulla, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

– Todella mukavaa, että asia on kiinnostanut niin monia, sanoo Chris Heister, Ruotsin kulttuurisäätiön puheenjohtaja. Hänen mukaansa tämä voi olla pitempiaikaisen metsiä ja metsäteollisuutta koskevan tutkimusyhteistyön lähtölaukaus.

Suomesta mukana ovat Luonnonvarakeskus, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto, Ruotsista SLU-Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto, Uumajan yliopisto, KHT-Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu ja Luulajan yliopisto. Työ alkaa syksyllä 2018.

Lahjan antajat ovat Ruotsin hallitus tutkimusneuvosto Formasin kautta, tutkimussäätiöt Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiö, Kempe-säätiöt ja Metsäteollisuuden tutkimussäätiö sekä Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia, joka myös hallinnoi projektia.

– Ohjelma on hyvä esimerkki kahden maan välisestä tutkimusyhteistyöstä, jossa valtio ja yksityiset toimijat vastaavat yhdessä rahoituksesta, sanoo Lisa Sennerby Forsse, Kuninkaallisen maa- ja metsätalousakatemian puheenjohtaja.

Maa- ja metsätalousministeriö kuuluu Tanden Forest Values -lahjakomiteaan. Ministeriö järjesti Espoon Hanasaaressa keväällä laajan suomalaisruotsalaisen Forest Friends Forever -metsäkonferenssin, joka saa jatkoa ensi vuonna Lundissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910
apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, p. 029 516 2429
[email protected]

Biotalous EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Metsät Tutkimus ja kehittäminen