Hyppää sisältöön
Media

Suomi ja Uruguay sopivat biotalouden ja kiertotalouden yhteistyöstä

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2017 14.44
Tiedote
Uruguayn ministerit Tabaré Aguerre ja Eneida de León sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Suomi ja Uruguay allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan biotalouden ja kiertotalouden yhteistyöstä.

Asiakirjan allekirjoittivat maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Uruguayn karjatalous-, maatalous- ja kalastusministeri Tabaré Aguerre, teollisuus-, energia- ja kaivosministeri Carolina Cosse sekä asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeri Eneida de León Helsingissä 13.2. Tapaaminen on osa Uruguayn presidentti Tabaré Vázquezin Suomen vierailua.

Suomelle yhteistyö Uruguayn kanssa saattaa tarjota lisääntyviä mahdollisuuksia koneiden ja laitteiden vientiin, konsulttitehtäviin ja erilaisiin tutkimusprojekteihin. Lisäksi tavoitellaan uutta yritysyhteistyötä.

Pöytäkirjan aihealueisiin kuuluvat muun muassa biomassan käytön kehittäminen energiaksi ja biomateriaaleiksi, mekaanisen puunjalostusteollisuuden kehittäminen, luonnonvarojen ja biodiversiteetin kestävän käytön edistäminen sekä vesien suojelu ja seuranta. Muita keskeisiä aiheita ovat puurakentamisen edistäminen ja logistiikan kehittäminen metsäbiomassan hoidossa. Suomessa asiaa on valmisteltu yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Luonnonvarakeskuksen sekä Suomen ympäristökeskuksen kesken.

Uruguayn ja Suomen metsäasioista vastaavat ministeriöt ovat kehittäneet ajatusta metsiin ja biotalouteen liittyvästä yhteistyöstä viime kesästä, jolloin presidentti Sauli Niinistö vieraili Uruguayssä. Suomen vesiensuojelulla ja tutkimuksella on hyvä maine Uruguayssa mm. teollisuuden ja ympäristöhallinnon hankkeiden seurauksena. Suomen ympäristöhallinto on tukenut suomalaisyritysten toimintaa Uruguayssa. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus auttoi paikallisviranomaisia kehittämään kapasiteettiaan Fray Bentosin sellutehtaan päästöjen seurannassa vuosina 2005–2008.

Lisätietoja:
kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 5629 017
hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen, ympäristöministeriö, p. 040 5047 494

Biotalous EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Luonto ja ilmasto Metsät Tutkimus ja kehittäminen