Hyppää sisältöön
Media

Uusi rakennusinvestointien yksikkökustannusasetus voimaan 2.1.2013

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2012 10.22
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien yksikkökustannuksista astuu voimaan 2.1.2013 ja se korvaa aiemman asetuksen. Yksikkökustannusasetuksessa määritetään rakennetukilain nojalla tuettavien rakentamisinvestointien hyväksyttävät enimmäiskustannukset.

Uuteen asetukseen on tehty tarkistuksia lypsykarjarakennusten eläintilojen tukikelpoisiin pinta-aloihin sekä lypsykarjarakennusten ja lihakarjapihattojen tilojen enimmäishintoihin. Emakkosikaloissa hyvinvointitoimenpiteinä rahoitettavien karsinoiden ja rakolattian muutosten yksikkökustannushintaa on tarkistettu. Lietelantalan yksikkökustannusta on korotettu.

Viljankuivaamojen kuivaamorakennuksen ja kuivausteknisen laitteiston yksikköhintoja on tarkistettu. Viljankuivauksessa halutaan edistää uusiutuvan energian käyttämistä sekä ilmasto- että kustannussyistä. Uusiutuvan polttoaineen kiinteän lämpökeskuksen rakentaminen osittain tai kokonaan kuivaamon käyttöön on ollut tuen piirissä jo aiemmin.

Uudessa asetuksessa yksikkökustannus on annettu myös uusiutuvaa energiaa käyttävälle kuivaamon lisäkuivauslaitteelle tai ns. lämpökontille, jota käytetään ainoastaan kuivaamokäyttöön. Lisälaitteiston avulla voidaan alentaa kuivauskustannuksia ja saavuttaa samalla ympäristöhyötyjä. Tuettavan laitteiston enimmäisteho määräytyy kuivaamon enimmäistehon mukaan. Muiden kuin kotieläintuotantoa tai kasvihuoneviljelyä palvelevien lämpökeskusten tukea muutettiin vuodelle 2013 siten, että 35 prosentin enimmäistuki myönnetään kokonaan avustuksena.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
yliarkkitehti Raija Seppänen, puh. 0295162483