Hyppää sisältöön
Media

Valtiosihteeri Pesonen: Eläinlääkäripalveluja uudistetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2005 13.55
Puhe -

Lakiehdotus eläinlääkäripalveluista valmistuu lokakuun lopulla. Sen tavoitteena on turvata kuntien eläinlääkintäpalvelujen saatavuus ja laatu, varmistaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sekä taata palvelut ja valvonta maan kaikissa osissa. Voimavaroihin ei ole odotettavissa olennaisia lisäyksiä, vaikka etenkin valvontatehtävät lisääntyvät jatkuvasti, joten toimintoja täytyy edelleen tehostaa. Näin totesi maa- ja metsätalousministeriön val-tiosihteeri Pekka Pesonen avatessaan eläinlääkäripäivät Helsingissä.

- Eläinlääkäriliitto on oikeutetusti kantanut huolta kunnaneläinlääkärien jaksamisesta. Tehtävien monipuolisuus ja vaativuus ovat kasvaneet ajan mittaan. Työn kuormitus on monilla paikkakunnilla kohtuuton. Kunnaneläinlääkäreillä tulisikin olla paremmat mahdollisuudet hallita työtään erikoistumalla ja tekemällä yhteistyötä kollegojen kanssa, Pesonen totesi.

Lakiehdotusta valmistellut työryhmä onkin tehnyt selvityksen kuntien järjestämän eläinlää-käripäivystyksen yhteydenottojen määrästä ja tapausten laadusta. Sen perusteella samanaikaisesti päivystävien eläinlääkäreiden määrää voitaisiin joillakin alueilla vähentää, jos päivystysjärjestelyistä sovitaan esimerkiksi seutukunnittain.

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö eläinlääkintähuollossa on valtiosihteerin mukaan osoittautunut erinomaiseksi keinoksi ylläpitää ja parantaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua. Näin on luotu kilpailuetua suomalaiselle elintarviketaloudelle, esimerkkeinä sianlihan viennin avautuminen Uuteen Seelantiin tai nautojen vienti Venäjälle.

- Eläinten hyvinvoinnin merkitys on kasvanut. Kuluttajat ovat aiempaa kiinnostuneempia siitä, miten eläimet voivat ja millaisissa olosuhteissa ne elävät. Samaan aikaan kauppojen hyllyille vyöryy muista EU-maista sekä EU:n ulkopuolisista maista ulkomaisia elintarvikkeita, jotka kilpailevat kuluttajien ostopäätöksistä kotimaisten tuotteiden kanssa. Hyvän suomalaisen eläintenpidon ja eläinsuojelukysymysten merkityksen esillä pitäminen on tärkeää, jotta kuluttaja entistä useammin päätyisi ostamaan kotimaista myös eläinsuojelullisin perustein, valtiosihteeri painotti.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Pekka Pesonen, maa- ja metsätalousministeriö puh. (09) 160 53323 ja 0400 664840