Hyppää sisältöön
Media

Valtiovalta odottaa sokerialan yhteisiä näkemyksiä jatkosta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2005 11.34
Puhe -

Marraskuun maatalousministerien neuvostossa päätetty sokeriuudistuksen ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden suomalaisen sokerintuotannon jatkolle. Maa- ja metsätalousministeriö toivoo alan viljelijöiden ja teollisuuden saavuttavan lähiaikoina yhteisen näkemyksen alan tulevista järjestelyistä. MMM:n valtiosihteeri Pekka Pesonen kertoi sokeriuudistuksen etenemisestä tänään Harjavallassa.

Uudistuksen tarkoituksena oli alan mukauttaminen yhteisön maatalouspoliittiseen linjaan ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen. Komission kesällä 2005 tekemä asetusehdotus olisi sellaisenaan lopettanut sokerijuurikkaan viljelyn ja sokerin teollisen jalostamisen Suomessa. Uudistukseen kuulunut hinnanalennuksen kompensaatio olisi jäänyt suomalaisilla viljelijöillä selvästi alle EU:n keskitason.

Marraskuinen ministerineuvoston päätös paransi asetusehdotusta oleellisesti sokerijuurikkaan viljelyn ja jalostuksen osalta. Suomelle myönnettiin oikeus maksaa tarvittaessa kansallista, valkosokerin tuotantoon tarkoitetun juurikkaan hehtaariperusteista tukea. Tämän lisäksi Suomeen saadun EU-rahan määrä kasvoi.Maamme sokerijuurikasta jalostavan teollisuuden tehokas toiminta voidaan turvata jäljelle jäävän tehtaan käyttöasteen parantamisella. Myös ruokosokeria puhdistavan teollisuuden tilanne parani neuvottelujen viimeisillä kierroksilla.

Euroopan parlamentti antaa sokeriuudistuksesta lausuntonsa tammikuussa. Maatalousministereiden on tarkoitus hyväksyä lopullinen alaa uudistava neuvoston asetusteksti helmikuun kokouksensa yhteydessä.

Kotimaan neuvottelut toimialasopimuksen sisällöstä ovat alkaneet tuottajien ja teollisuuden välillä. Valtiovalta toivoo neuvotteluiden edistyvän hyvässä hengessä suomalaisen sokerialan tasaisen kehityksen varmistamiseksi.Lisätietoja:

valtiosihteeri Pekka Pesonen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0400 664 840