Hyppää sisältöön
Media

Valvonta-asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, jolla kumotaan mm. asetus (EU) 2019/628 

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat

Keskeinen sisältö: Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2235 säädetään eläinperäisten elintarvikkeiden terveystodistusmalleista mukaan lukien tiloilla ja muualla teurastamon ulkopuolella tehtyjen ante mortem -tarkastusten todistusmallit. Asetus on annettu virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 nojalla.

Säädöksen nimi: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta

Säädöksen numero: (EU) 2020/2235

Säädöksen julkaisupäivä: 16.12.2020

Säädöksen soveltamispäivä: 21.4.2021

Linkki säädökseen: