Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Viljelijätukien täydentävien ehtojen vaatimuksia lievennetään

Maa- ja metsätalousministeriö
5.10.2017 15.18
Tiedote

Hallitus päätti osana norminpurun kärkihanketta lievennyksistä viljelijätukien täydentävistä ehdoista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Lievennykset eivät vaikuta muihin kansallisiin säädöksiin tai niiden valvontaan, mutta ne kohtuullistavat laiminlyönneistä aiheutuvia tukiseuraamuksia.

Asetusmuutos oli tarpeen, jotta suomalaisia maatalousyrittäjiä ei kohdeltaisi EU:n viljelijätukijärjestelmissä tiukemmin kuin muiden maiden yrittäjiä. Lievennyksiä sovelletaan takautuvasti tämän vuoden alusta alkaen.

Lievennykset perustuvat EU:n komission tulkintaan, jonka mukaan täydentävien ehtojen seuraamusarvioinnissa voidaan tiettyjen vaatimusten osalta ottaa lähtökohdaksi EU-säädösten mukainen vähimmäistaso, jos kansalliset vaatimukset ovat tätä korkeampia.

Täydentävien ehtojen vaatimusten lievennys ei merkitse lievennystä muihin kansallisen lainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin. Niiden laiminlyönnistä aiheutuu jatkossakin seuraamuksia säädösten mukaisesti. Tiettyjen eläinten hyvinvointiin, elintarvikehygieniaan ja eläinten lääkitykseen liittyvien vaatimusten laiminlyöntejä ei kuitenkaan enää katsota täydentävien ehtojen laiminlyönneiksi, eikä niistä siten aiheudu vähennystä viljelijätukiin.

Täydentävien ehtojen laiminlyönnistä aiheutuvia tukiseuraamuksia ei enää määrätä esimerkiksi silloin, kun eläimen hyvinvointi on kunnossa, vaikka kansalliset tilavaatimukset eivät aivan täyttyisikään. Vasikoille ja sioille on täydentäviä ehtoja koskevissa EU-tason säännöksissä tarkempia mittavaatimuksia, jotka säilyvät ehdoissa jatkossakin.

Ruokintapaikkojen mittavaatimuksista poikkeamisesta ei myöskään tulisi täydentävien ehtojen noudattamiseen liittyvää seuraamusta, jos EU-direktiivin edellyttämä vähimmäistaso täyttyy.

– Nyt saadaan kauan kaivattua joustoa valvontaan tilanteissa, joissa kansallisen lainsäädännön laiminlyönti on vähäinen eikä eläinten hyvinvointi ole heikentynyt, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Täydentävät ehdot ovat lähes kaikkien viljelijätukien saamisen ehtona. Ne sisältävät ympäristöön, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Jos maatalousyrittäjä ei noudata täydentävien ehtojen vaatimuksia, hänelle myönnettäviä viljelijätukia vähennetään.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

eläinten hyvinvointi: eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström, p. 0295 162 436
elintarvikehygienia: neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen, p. 0295 162 107
eläinten lääkitseminen: elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 0295 162 305
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 162 248

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Jari Leppä