Hyppää sisältöön
Media

VN:n asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) muuttamisesta (1247/2019)

Kohderyhmä: poronomistajat, valvojat, kuluttajat

Keskeinen sisältö: Asetuksen 4 §:n tarkastamattoman poronlihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyyntiä kuluttajalle koskevia kohtia muutetaan muuttuneen EU-lainsäädännön vuoksi. Lainsäädäntöviittaukset muutetaan, em. lihan toimittaminen sallitaan alkutuotannon toimijalta suoraan kuluttajalle poronhoitoalueella ja toiminnalle asetetaan enimmäismäärät (enintään 5 000 kg poron lihaa ja enintään 500 kg poron kuivalihaa alkutuotannon toimijaa kohden vuodessa).

Säädöksen nimi:  VN:n asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) muuttamisesta (1247/2019)

Säädöksen numero: 1247/2019    

Säädöksen voimaantulo: 14.12.2019

Säädöksen soveltaminen alkaa: 14.12.2019

Siirtymäajat: -

Linkki suomenkieliseen säädökseen

Linkki ruotsinkieliseen säädökseen