Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yhteistyön lisääminen hallinnon ja viljelijöiden kesken tuotti tulosta täydentävien ehtojen valvonnassa

Maa- ja metsätalousministeriö
3.6.2016 12.07
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön järjestämät tapaamiset maataloustukien täydentävien ehtojen valvontaohjeista hallinnon ja viljelijöiden kesken keväällä 2016 ovat olleet tuloksekkaita. Kokousten tavoitteena oli selkeyttää valvontaohjeita viljelijöitä saatujen kommenttien perusteella.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio on tyytyväinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbundetin (SLC) toiveesta järjestettyjen keskustelujen antiin:

 - Yhteiset keskustelut hallinnon ja viljelijöiden välillä olivat antoisia sekä hallinnolle että uskoakseni myös viljelijöille. Konkreettisia parannuksia saatiin keskustelujen pohjalta tehdyksi. Yhtä arvokasta on myös se, että yhteinen keskustelu saman pöydän ääressä lisää hallinnon ymmärrystä viljelijöiden arjesta. Viljelijöille puolestaan lisäarvoa saattoi syntyä siinä, kun perusteellisesti voitiin keskustella täydentävien ehtojen EU-säädöksistä.

Eläinten hyvinvoinnin valvontaohjeita on selkeytetty muun muassa eläinten puhtauteen, riittävään säänsuojaan, nautojen juoma-astioiden lukumäärään sekä kuolleiden eläinten kirjanpitoon liittyvien vaatimusten osalta. Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnan osalta esimerkiksi korvamerkkipuutteiden tulkintaa lievennetään joiltain osin. Mahdollisuudella yhdistää pitopaikkoja pyritään lisäksi vähentämään tilojen hallinnollista taakkaa siirtoilmoitusten määrää vähentämällä. Lisäksi tulevina vuosina tehtävän uuden nautarekisterin myötä eläinpitäjille on tarkoitus luoda automaattinen huomautusjärjestelmä tekemättömistä tapahtumailmoituksista.

Varhaisvaroituksen käyttömahdollisuus lisättiin vaatimuksiin, joissa sitä ei ole aiemmin ollut, kuten lintu- ja luontodirektiivin vaatimuksiin. Varhaisvaroituksesta ei aiheudu viljelijälle seuraamuksia, jos hän korjaa havaitun puutteen määräajassa. 

Valvontaohjeiden käsittelykokouksiin osallistui MTK:n ja SLC:n luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä. Hallinnon edustajina kokouksissa olivat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi täydentävien ehtojen valvonnan ohjeistuksesta vastaavat Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä käytännön valvontaa tekevien elinkeino-, liikenne- Ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen edustajat.

Yhteisissä kokouksissa esiin tulleiden ehdotusten pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Euroopan komissiolle toukokuussa lisää täydentävien ehtojen yksinkertaistamisehdotuksia. Aiemmat ehdotukset on toimitettu vuonna 2015 ja alkuvuonna 2016. Ministeriö selvittää lisäksi kansallisen lainsäädännön muutosmahdollisuudet esimerkiksi sen osalta, voitaisiinko lampaiden ja vuohien rekisteriin ilmoitettavia tietoja vähentää.

- Ministeriö aloittaa myös selvityksen siitä, voitaisiinko täydentävien ehtojen vaatimusten valvontaa ja sitä kautta täydentävistä ehdoista viljelijöille aiheutuvia seuraamuksia vähentää sen myötä, että täydentävien ehtojen valvonta organisoitaisiin vuonna 2019 voimaan tulevan maakuntauudistuksen myötä eri tavalla kuin nykyisin, kertoo kansliapäällikkö Husu-Kallio.

Täydentävät ehdot ovat kaikkien EU:n kokonaan rahoittamien ja osarahoittamien viljelijätukien ehtona. Ne käsittävät ympäristöön, eläinten terveyteen, kansanterveyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0400 395 537

http://mmm.fi/norminpurku

Ruoka ja maatalous