Hyppää sisältöön
Media

Ylijohtaja Ilkka Ruska: Elintarvikeketjun strategiayhteistyö - edellä aikaansa vai oikeassa ajassa?

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2005 8.47
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi Suomen elintarviketalouden vuonna 1997 käynnistämää kansallista laatustrategiaa. Elintarviketalouden laatustrategian tavoitteena on kehittää kotimaisen elintarvikeketjun vahvuuksia, kuten kotimaisen kuluttajan luottamukseen perustuvaa kilpailuetua ja yhteisen toiminnan tehostumiseen perustuvaa kilpailukykyä. Vuosien mittaan on myös vahvistunut arvo vastuullisesta toiminnasta. Strategialla halutaan parantaa kuluttajan tietoisuutta kotimaisen elintarviketalouden toiminnasta, jotta kuluttaja jatkossakin valitsisi ostoskoriinsa kotimaisen ketjun tuotteen. Alkuvuosista asti on tehty työtä sekä suomalaisen elintarvikkeen laadun että myös ketjun kilpailukykyisyyden vuoksi.

"Taisimme olla laatustrategian syntymän aikaan edellä aikaamme, sillä silloin ajatus ketjun prosessien kehittämisestä ja laajamittaisesta yhteistyöstä oli monelle toimijalle vieras. Lumipalloefektin tavoin laatuketjutyö on kuitenkin laajentunut ja yhteistyön merkitys on viimein ymmärretty, työkin on konkretisoitunut. Euroopan mittakaavassa olemme edelleen edellä aikaamme - siellä ei vieläkään uskota, että Suomessa koko ketju pystyy puhumaan saman pöydän ääressä vaikeistakin asioista ja jopa toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen."

"Toimintaympäristön hahmottaminen ja tulevaisuuksiin katsominen on yhtä tärkeää tai jopa tärkeämpää kuin strategian alkuaikoina. Laajoja koko elintarviketalouteemme liittyviä toimintaympäristöriskejä tulisi kartoittaa ja analysoida enemmän. Strategiatyön yksi perustarkoitus on havainnoida mahdollisia muutoksia ja sopeuttaa omaa toimintaansa niihin. Laatutyö on kaikissa ketjun osissa tulevaisuuden ennakointia ja varautumista muutoksiin."

"Tämän ajan ilmiöistä vastuullisuuden käsite on noussut esiin yhä voimakkaammin ja laatustrategia on pyrkinyt vastaamaan siihen. Elintarviketaloudessa vastuullisuutta pohditaan ensisijaisesti toimijan oman liiketoiminnan näkökulmasta, vaikka kuluttajien näkemykset vastuullisuudesta näyttävät kohdistuvan koko ketjuun. Kansallisen laatustrategian rakentaminen ja toteuttaminen on koettu merkittäväksi yhteiskuntavastuun toimenpiteeksi elintarvikeketjussa."

"Kilpailukyvyn rakentaminen on jatkuvaa valppaana oloa. Strategiayhteistyössä olemme pisteessä, jossa päämääränä on säilyttää kuluttajan luottamus kotimaisen ketjun osaamiseen ja tuotteisiin. Vastuullisuus on hedelmällisen yhteistyön aikaansaamista siten, että tuloksena ovat hyvinvoivat ketjun osat ja tyytyväinen kuluttaja."

Lisätietoja:

Ylijohtaja Ilkka Ruska, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 504 0192

Ylitarkastaja Marja Innanen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 777 5582