Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeiden tuloskiertue starttaa marraskuussa

Maa- ja metsätalousministeriö 24.9.2018 15.41
Uutinen

Hallitusohjelman "Kiertotalouden läpimurto, puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihankkeella parannetaan ravinteiden hyötykäyttöä sekä tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi. Lähes 100 hanketta on nyt hyvässä vauhdissa. Tuloksia julkistetaan kiertueella, joka huipentuu Helsinkiin myöhemmin keväällä.

Juha Sipilän hallitus rahoittaa ravinteiden kierrätyksen ja hyötykäytön tehostamista kärkihankkeiden kautta noin 30 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on saattaa puolet Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla sijaitsevasta lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä kehittyneen prosessoinnin piiriin.

Hallitusohjelman tavoitteen edistämiseksi kärkihankkeet jakavat tietoa ja rahoitusta sekä tukevat tutkimusta, kehittämistä ja käytännön kokeiluja. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman, RAKI2- sekä meren- ja vesienhoidon kärkihankerahoituksen avulla on käynnistynyt lähes 100 kokeilua sekä tutkimus- ja kehittämishanketta. Hankkeiden avulla kehitetään ravinteiden kierrätysratkaisujalannan ja muiden eloperäisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi uusilla tavoilla. Samalla edistetään vesiensuojelua etsimällä uusia innovatiivisia tapoja vähentää vesistöjen sisäistä ja ulkoista kuormitusta luonnonmukaisin ja kustannustehokkain keinoin. Innovaatioiden avulla syntyy myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulokset esiin ja käyttöön: kiertue ja loppuseminaari

Hankkeet esittäytyvät ravinteiden kierrätyskiertueella seuraavasti:

  • 28.11.2018 Lahti, Sibelius-talo: aiheina vesien kunnostushankkeet, kuormituksen mallintaminen
  • 10.12.2018 Seinäjoki, Frami: lannan käsittely, sivuvirrat, lannoitevalmisteet
  • 30.1.2019 Joensuu, Tiedepuisto: biokaasutus, tuotteistaminen, vesien puhdistaminen, metsätalous

Linkit ilmoittautumiseen ja tilaisuuksien ohjelma tulevat sivulle myöhemmin.

Lisätietoa: 

  • Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 282
  • Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 162 400
 
 
Biotalous Jari Leppä Luonto ja ilmasto Maaseutu Tutkimus ja kehittäminen Vesi