Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Vahva ja välittävä Suomi - katsaus MMM:n hallitusohjelmavastuisiin

Kirsi Heinonen Julkaisupäivä 14.8.2023 13.16 Blogit MMM

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa maa- ja metsätalousministeriön vastuulle on annettu 111 päävastuuta ja 139 osavastuuta. Suurin osa päävastuista on kirjattu luonnollisesti lukuun ”Suomi elää maaseudusta ja metsistä”, mutta yhtä lailla ”Puhtaan energian Suomi” -lukuun on kirjattu MMM:n vastuulla olevia tavoitteita ja toimenpiteitä. Alkoholikaupan avaamista ja kilpailun lisäämistä Suomessa on tarkoitus lisätä hakemalla listautumista EU:n viinintuottajamaiden luetteloon. EU:ssa viini on maataloustuote, kun Suomessa se katsotaan kuuluvaksi osaksi sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. 

Hallitusohjelma korostaa maaseudun, maatalouden ja metsien tärkeyttä muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Huoltovarmuuden merkitys koko yhteiskunnan olemassaololle toistuu läpi hallitusohjelman, korostetusti energian saatavuuden varmistamiselle.

Maatalouden kannattavuus on edellytys suomalaisen ruuantuotannon ja ruokaturvan jatkamiselle. Maatalouden ja maaseudun tulevia suuntaviivoja luodaan kotimaisen pitkän aikavälin strategiassa ja maaseutupoliittisessa selonteossa. Maatalouden kustannuksia ei saa enää lisätä. Maaseutualojen liiketoimintamahdollisuuksien esteitä puretaan. EU:n maatalouspolitiikan on keskityttävä ruokaturvan parantamiseen.

Metsäpolitiikka pidetään jatkossakin omassa kansallisessa päätöksenteossa. Maaomistajien päätösvaltaa metsien käytössä halutaan vahvistaa. Metsien käyttö ja metsien kasvu pohjautuvat aktiiviseen ja monitavoitteiseen metsäntuotantoon Kansallisen metsästrategian 2035 mukaisesti. Metsiin liittyvässä päätöksenteossa huomioidaan alueelliset, taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet – unohtamatta luonnon monimuotoisuutta. 

Hallitus jatkaa maankäyttösektorin hiilinieluja vahvistavia toimia vähentämällä maaperäpäästöjä vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.  Hallitusohjelmassa korostetaan EU-vaikuttamista ja erityisesti kansallisten erityispiirteiden huomioimista EU-päätöksenteossa siten, että Suomen velvoitteiden on jatkossa oltava oikeasuhteisia.

Edellä mainitut tavoitteet ovat vain pieni osa kaikista hallitusohjelman kirjauksista. Näin hallituskauden alussa työlista on hengästyttävä, kun samalla on huomioitava muut säädösvalmistelut ja kansainväliset tehtävät. Virkakunnalla on kuitenkin neljä vuotta aikaa tavoitteiden toimeenpanossa. Kun nyt hallitus on koossa, tarvitsemme työrauhaa ohjelman toteuttamiseksi. Ohjelma toteutetaan ja työ tehdään vähenevin resurssein.

Kirjoittaja työskentelee maa- ja metsätalousministeriössä johdon tukena.
 

Hallinto Kirsi Heinonen Lainsäädäntö MMM

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.