Kansainväliset sopimukset


Maa- ja metsätalousministeriö: Muutoksen julkaiseminen: Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaantulo (Dnro 1581/22/2013) Liite

Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986-1994) - Liite 1 - Liite 1 A - Sopimus terveys ja kasvinsuojelutoimista (WTO-GATT 1994). Asiakirja no: 21994A1223(05)

Laki Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS n:o 4/1995)

Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS n:o 102/1994)

Asetus Euroopan ja Välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (SopS n:o 11/1961)

Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS n:o 102/1994)

Asetus kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 12/1961)

Asetus kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen tarkistetun tekstin voimaansaattamisesta (SopS n:o 18/1992)

Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS n:o 40/06)