Valmisteilla

Ruokapoliittinen selonteko

Ruokapoliittinen annettiin eduskunnalle keväällä 2017. 

Lue lisää

Eläinsuojelulain uudistus

Kuluvan hallituskauden merkittävin eläinten hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntöhanke on eläinsuojelulain kokonaisuudistus, jonka valmistelua jatketaan maa- ja metsätalousministeriössä. Uudistuksen tarkoituksena on modernisoida vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia. Kyseessä on laaja uudistushanke, jonka vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Lue lisää