FI SV EN

Export av animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är delar av djur och animaliska produkter som inte används som människoföda. Sådana är t.ex. djurskinn och -hudar, jakttroféer, ull, fjädrar, ben, klövar och horn, animalisk foder och gödselmedel samt animaliska produkter som används som råämne för dessa. Med ”export” av animaliska biprodukter avses export av dessa från EU-området till ett land utanför EU (”ett tredje land”). Dock om det är fråga om export av biprodukter  till en sådan stat som är jämförbar med EU-medlemsstat enligt ett avtal mellan EU och den ifrågavarande staten, betraktas exporten inte som export till tredje länder utan som handel på den inre marknaden. Sådana länder är bl.a. Norge och Schweiz.

Exportkrav

Animaliska biprodukter som exporteras till ett tredje land ska uppfylla kraven i destinationslandet och det eventuella transitlandet. Aktören ansvarar för att ta reda på exportkraven och att de uppfylls. Om Finland eller EU och ett tredje land har ingått ett avtal om export av animaliska biprodukter, ska bestämmelserna i avtalet följas vid exporten.

Tillsyn av export

En aktör som exporterar animaliska biprodukter till ett tredje land ska vara registrerad i Livsmedelssäkerhetsverkets register.

Tillsyn av export av animaliska biprodukter utövas av kommunalveterinären och i slakterier och anläggningar i anslutning till dem av besiktningsveterinären. Veterinären ser till att exportpartiet uppfyller de importkrav som destinationslandet har ställt. Veterinären beviljar också ett veterinärintyg för exportpartiet.

Lagstiftning

Om exportkrav för animaliska biprodukter och tillsyn av export föreskrivs i lagen om djursjukdomar 441/2013 och JSM:s förordning 832/2013 (www.finlex.fi).

Närmare upplysningar

www.evira.fi

Lisätietoja

Kirsti Huovinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162182   Sähköpostiosoite: