FI SV EN

Europaparlamentet

Europaparlamentet är världens största multinationella parlament. Europaparlamentet har 751 ledamöter som väljs enligt politiska grupper. Europaparlamentet har sju politiska grupper och obundna ledamöter. Finland har 13 valda representanter som har delat upp sig i sju olika politiska grupper.

I likhet med andra folkrepresentationer kan Europaparlamentets befogenheter delas in i tre centrala delar som är lagstiftningsbefogenhet, budgetbefogenhet och kontroll av genomförande. I det vanliga lagstiftningsförfarandet (= medbeslutandeförfarandet) godkänner Europaparlamentet och ministerrådet tillsammans kommissionens lagförslag. Lagarna ska godkännas av parlamentet innan de kan träda i kraft. Det vanliga lagstiftningsförfarandet har i och med att Lissabonfördraget har trätt i kraft utvidgats också till jordbrukspolitiken.

 

På andra webbplatser

Europaparlamentet