Taimiaineistot

Taimiaineistolain tarkoituksena on edistää terveen, hyvälaatuisen ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivan puutarhakasvien taimiaineiston tarjontaa sekä riittävien tietojen antamista puutarhakasvien taimiaineistosta sen ostajille ja muille käyttäjille. Lakia sovelletaan puutarhakasvien taimiaineiston kauppaan, maahantuontiin ja kauppaa varten tapahtuvaan tuotantoon.

Taimiaineistojen valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

EU:n hedelmä- ja marjakasvien kasvilajikeluettelo (FRUMATIS)

Ajankohtaiset tutkimus- ja kehityshankkeet

Tervetaimiketju - Monivuotisten puutarhakasvien taimituotantoketjujen kehittäminen tavoitteena kasvintuhoojariskien hallinta 2016-2018 (Makera)

Kansallinen lainsäädäntö

Taimiaineistolaki 1205/1994 (ajantasainen lainsäädäntö)

MMM päätös hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta (voimassa 29.9.2012 saakka) 42/1996

muutos 97/00
muutos 47/05

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista (voimassa 30.9.2012-22.3.2017) 5/10

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvilajikkeiden kuvausten virallisesta tunnustamisesta (voimassa 30.9.2012-22.3.2017) 13/12

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista (voimassa 23.3.2017) 5/17

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta (voimassa 23.3.2017) 6/17

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetuksille 5/17 ja 6/17

Maa- ja metsätalousministeriön päätös vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta 41/1996

muutos 65/98
muutos 98/00
muutos 39/07
muutos 7/14

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta 96/2000, muutos 11/18

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koriste- ja monikäyttökasvien varmennetusta taimiaineistosta 7/17, muistio

Maa- ja metsätalousministeriön asetus varmennetusta lisäys- ja taimiaineistosta (voimassa 22.3.2017 saakka) 9/2006

EU:n taimiaineistolainsäädäntö

Lisätietoja

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162093