Pohjoinen alueellinen yhteistyö

Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön pohjoisissa yhteistyöelimissä. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat  kärkiteemoja yhteistyössä muiden pohjoisten maiden ja alueiden kanssa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Yhteistyötä tehdään Pohjoismaiden neuvostossa, Pohjoismaiden ministerineuvostossa sekä yli 30 yhteispohjoismaisessa laitoksessa.

Vuonna 1971 perustettu Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin. Yleisvastuu neuvostosta on pääministereillä, mutta käytännössä vastuu on siirretty yhteistyöministereille ja Pohjoismaiselle yhteistyökomitealle (NSK).

Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu useista ministerineuvostoista. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ministerineuvosto on kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain ministerineuvosto (MR-FJLS). Asioita valmistelevat ja seuraavat pohjoismaiset virkamieskomiteat, jotka koostuvat kansallisista virkamiehistä. Ministerineuvostoa avustavaa sihteeristö, jonka toimii Kööpenhaminassa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kestää vuoden ja kiertää viiden Pohjoismaan välillä. Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2016.

Muualla verkossa

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätietoja