Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Hallitus on 31.3.2016 asettanut maaseutupolitiikan neuvoston MANE toimikaudelle 1.5.2016-31.12.2020.

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE tukee valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. MANE johtaa ja linjaa maaseutupolitiikan toteutumista. 

Maaseutupolitiikan neuvoston kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen.

Maaseutupolitiikan neuvostoa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Varapuheenjohtajana toimii aluepolitiikasta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä.

MANEn tehtävät

Maaseutupolitiikan laaja yhteistyöverkosto toteuttaa Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtäviä neuvoston johdolla. Keskeisiä toteuttajia ovat maaseutupolitiikan sihteeristö ja teemaverkostot.

MANE:n tehtäviä ovat:

  1. Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna
  2. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttaminen ja seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä
  3. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperustaista politiikkaa
  4. Teemakohtainen kehittämistyö erikseen määritellyissä asiakokonaisuuksissa
  5. Maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöön oton edistäminen ja seuranta
  6. Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen mm. valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla
  7. Maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja kokemustenvaihdon edistäminen
  8. Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä oleviin maaseutupoliittisesti merkittäviin hankkeisiin
  9. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan toimijoiden kanssa
  10. Kansallisen ja EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen osallistuminen

MANE asettamispäätös 31.3.2016

MANE jäsenet 31.1.2018

Lue lisää Maaseutupolitiikan neuvoston ylläpitämältä sivustolta Maaseutupolitiikka.fi. Sivuilta saat tietoa ajankohtaisesta maaseutupoliittisesta verkostotyöstä sekä rahoitetusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Lisätietoja

Christell Åström, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030  


Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162033