Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla (eTU)

Toteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, VTT, Ammattiopisto Livia

Vastuuhenkilö: Jyrki Kataja

Rahoitus: 305 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 1/2018 - 12/2020

Hankkeen verkkosivu (www.jamk.fi)

Tiivistelmä: Niin sähkön kuin liikennepolttoaineiden merkitys tuotantoaan kehittävillä maatiloilla tulee korostumaan tulevaisuudessa. eTU-tutkimushankkeen ydinajatuksena on tuottaa tietoa uusiutuvan energiantuotantoa ja käyttöä ohjaavien järjestelmien kehittämiseen maatiloille ja puutarhoille. Tavoitteena on uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiaomavaraisuuden asteittainen edistyminen maaseutualueilla. Sähkön- ja lämmöntuotannon ja käytön ohella tarkastelussa on mukana myös liikennepolttoaineiden alueellinen tuotanto ja käyttö. Tässä hankkeessa tavoitteeseen pyritään:

  1. Tutkimalla miten eri sähkön- ja lämmöntuotannon järjestelmien yhdistäminen samaan kohteeseen voisi luoda mahdollisuuden taloudellisesti järkevälle tavalle tuottaa energiaa maaseutualueilla / maatiloilla.
  2. Tutkimalla miten voidaan ohjata sähkö- ja lämpökuormaa maatiloilla ja puutarhoilla sellaisilla alueilla, joissa yhdyskuntarakenne ja elinkeinotoiminnan määrä sen mahdollistaisivat jakeluverkojen hyödyntäen.
  3. Luomalla kilpailuetua sekä kehittyville maatiloille että sähkön-, lämmön- ja polttoainetuotantojärjestelmien kehittäjille kokoamalla esimerkkiratkaisumalleja.
  4. Tutkimalla uusia mahdollisia ratkaisuja, joilla kokonaisenergiankäyttöä maaseudulla / maatiloilla voidaan alentaa.