Ravinnetaseilla typpitalous kuntoon (TYPPITASELASKURI)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, ProAgria, VILKKU-hanke, Boreal Kasvinjalostus oy

Vastuuhenkilö: Eila Turtola

Rahoitus: 256 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 3/2018 - 3/2020

Hankkeen verkkosivu (www.luke.fi)

Tiivistelmä: Hankkeessa kehitetään Luken verkkosivujen kautta toimiva työkalu, joka tuottaa diagnoosit peltolohkokohtaisista typpitaseista tärkeimmille viljelykasveille. Peltolohkon typpitase (lannoitteissa annettu typpi – sadon mukana korjattu typpi, kg/ha) mittaa sekä agronomista onnistumista että ympäristöriskien muodostumista. Suomessa peltojen typpitaseita on laskettu maatiloilla useissa neuvonnallisissa hankkeissa, mutta niiden sisältämää informaatiota ole kyetty riittävästi hyödyntämään. Kehitettävä Typpitaselaskuri pohjautuu Hyötyä taseista -hankkeessa koottuun isoon tietovarantoon, jossa typpitaseet luokiteltiin viljelykasvien, alueiden, maaluokkien ja lannoitelajin mukaan (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 15/2017). Tavoitteena on myös kehittää kevätviljojen typpilannoituksen optimointia saavutettuun satotasoon ja peltojen ominaisuuksiin perustuen. Typpitaselaskuri viedään osaksi maatiloilla tapahtuvaa viljelyneuvontaa.