Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 1.10.2020 13.00