Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00