Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2021 määrärahan jakaminen
MMM raha-asiainvaliokunta 14.1.2021 13.00