Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitys -hanke

MMM025:00/2018 Kehittäminen

Suomen susikannan hoitosuunnitelma on susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu. Hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen yhtäältä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet sekä toisaalta susikannan suojelun tarpeet. Suunnitelmalla vastataan myös Suomea koskeviin kansainvälisiin velvoitteisiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM025:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2018 – 31.12.2019

Asettamispäivä 28.8.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää syyskuussa 2018 hankkeen Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämiseksi. Valmistelu tapahtuu yhdessä susipolitiikan kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa päivitetty susikannan hoitosuunnitelma syksyllä 2019.

Lähtökohdat

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on luottamuksen rakentaminen eri toimijoiden välille suteen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta susikannan hoitoon, säätelyyn ja seurantaan. Sudenhoitosuunnitelman päivityksen keskiössä ovat toimet, joilla voidaan ratkaista suteen liittyviä ristiriitatilanteita. Yhteistyön toivotaan tuottavan uusia ideoita myös siihen, miten suden aiheuttamia haittoja voidaan rajoittaa ja miten asukkaiden turvallisuuden tunnetta susien esiintymisalueilla voidaan lisätä.

Lisätietoja