Maa- ja metsätalousministeriön julkaisut

Maa- ja metsätalousministeriöllä on kaksi virallista julkaisusarjaa: MMM:n julkaisuja sekä Kala- ja riistahallinnon julkaisuja. Tämän lisäksi ministeriö julkaisee useita muita julkaisuja, muistioita, esitteitä ja lehtiä. Julkaisut on linkitetty valtioneuvoston sähköiseen julkaisuarkistoon Valtoon.

Tilaukset:
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja -sarjan julkaisuja voi tilata ministeriön hallinto- ja viestintäyksiköstä sähköpostitse tiedotus@mmm.fi tai puh. 0295 16 2430.