Kalastusrajoitukset yleisellä vesialueella merellä

Uudenmaan ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueisiin kuuluvalla valtion yleisellä vesialueella meressä talousvyöhykkeeseen asti tulee:

1) saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet laskea viipymättä takaisin veteen

2) kalastusasetuksen 19 §:ssä tarkoitettujen pyydystettyjen meritaimenten täyttää 65 senttimetrin vähimmäismitta mitattuna leuan kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän kärkeen.

3) meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen pohjaverkkojen sekä pintaan tai pinnan läheisyyteen ankkuroitujen verkkojen pienimmän sallitun solmuvälin olla 80 millimetriä

4) muiden kalalajien kuin meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen solmuväliltään alle 80 millimetristen verkkojen langan olla yksikuituista tai yksilankaista ja langan suurimman sallitun paksuuden olla 0,20 millimetriä


Uudenmaan sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskusten päätökset ovat tulleet voimaan 1.1.2013 ja ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Päätöksissä on kolmen vuoden siirtymäaika yli 65 millimetrin solmuvälisille meritaimenverkoille sekä ammattikalastajien alle 80 millimetrin solmuvälisille paksulankaisille verkoille. Kantojen luonnontilan muuttuessa voidaan rajoituksia ELY-keskusten päätöksillä muuttaa.