Muut rajoitukset

Rauhoituspiirit

Kalastusalueet voivat perustaa rauhoituspiirin enintään kymmeneksi vuodeksi vesialueella, jossa arvokkaat kalalajit kutevat, oleskelevat tai jonka lävitse ne vaeltavat. Rauhoituspiiripäätöksessä määrätään, minä aikana ja millä tavalla kalastus on rauhoituspiirissä rajoitettu.

Rauhoituspiiripäätöksillä voidaan rajoittaa myös niin sanottuja yleiskalastusoikeuksia, eli ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta.

Rauhoituspiiripäätöksestä ilmoitetaan kunnan ilmoitustauluilla ja virallisessa lehdessä. Usein kalastusalueilla on myös omat internetsivut, joista löytyy tietoa myös mahdollisista rauhoituspiiripäätöksistä.

Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat

Kalastuslain mukaan yleiskalastusoikeuksiin perustuvat onginta, pilkintä ja viehekalastus ovat kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa.

Kalastuslain mukaan lohi- tai siikapitoisena pidetään vesistöä, jota nämä kalalajit käyttävät nousu- tai vaellustienään taikka johon niitä on merkittävässä määrin istutettu. Loheksi luetaan myös meritaimen, järvitaimen, purotaimen sekä kirjolohi. ELY-keskus ratkaisee tarvittaessa, onko vesistöä pidettävä lohi – tai siikapitoisena.

Luonnonsuojelualueet

Kalastusta voidaan rajoittaa myös luonnonsuojelulain nojalla. Mahdolliset kalastusrajoitukset poikkeavat luonnonsuojelualueittain.

Luonnonsuojelualuetta koskevat mahdolliset kalastusrajoitukset on kirjattu ympäristökeskuksen tekemään päätökseen, joka löytyy ainoastaan asianomaisten ympäristökeskuksen arkistoista.