FI SV EN

Kansallisen ruokaketjun kehittäminen

Kansallisen ruokaketjun kehittämisen varoista (momentti 30.20.47) myönnetään vuosittain hankeavustuksia laajoihin valtakunnallisiin hankkeisiin. Ne koskevat ruokaketjun kehittämistä, maataloustuotteiden menekinedistämistä sekä tiedotusta ja tietämyksen siirtoa.

Avustuksen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Maaseutuvirasto. Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuosittain Maaseutuvirastolle ohjeet ruokaketjun kehittämisen määrärahan käytöstä ja arvion määrärahan suuruudesta seuraavalle vuodelle.

Ohjeet sisältävät haun painoalueet, jotka pohjaavat ministeriön hallinnonalan strategiaan, ruokapoliittiseen selontekoon, elintarviketurvallisuusselontekoon sekä luomualan kehittämisohjelmaan ja lähiruokaohjelmaan.

Ministeriön asettama hankekoordinaatioryhmä suunnittelee tarkemmat painoalueet elintarvikeketjun viestinnän ja kehittämisen jaoston käsittelyä varten. Avustetut hankkeet ovat käsitelleet mm. seuraavia aiheita: vastuullisuus- ja jäljitettävyysjärjestelmät, nuoret ja ruoka, ruuan ja sen tekijöiden arvostus sekä kuluttajien vastuulliset ruokavalinnat.

Mavi järjestää hankehaun vuosittain alkusyksyllä. Hankekoordinaatioryhmä käsittelee hakemukset, minkä jälkeen Mavi laatii ministeriölle ehdotuksen määrärahan käytöstä. Ministeriön hyväksyttyä sen Mavi tekee avustuspäätökset.

>> Lisätietoa Maaseutuviraston verkkosivuilta

Lisätietoja

Petri Koskela, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382