Ilmoitus päätöksestä

Maa- ja metsätalousministeriö antaa 12.11.2019 seuraavan päätöksen:

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Päätös suunnitelmaehdotuksen osittaisesta hyväksymättä jättämisestä ja palauttamisesta valmisteluun

Valitusaika

Valitusaika päättyy 12.12.2019.

Valitusoikeus ja tarkemmat ohjeet valituksen tekemiselle ilmenevät päätöksestä.

Päätöksen nähtävänäolo

Päätöksestä toimitetaan tieto Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka kuuluttaa hyväksymisestä toimialueensa kunnissa sekä ilmoittaa hyväksymisestä riittävällä tavalla sanomalehdissä.

Lisätietoja:

Vesiylitarkastaja Ville Keskisarja, p. 0295 162 390, [email protected]