Kysely maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista

Maa- ja metsätalousministeriö toivoo näkemyksiä maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista. Näkemykset ehdotuksista ja niiden toteuttamisen tärkeydestä ovat meille arvokkaita, kun laadimme selvityksen toimeenpanosuunnitelmaa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehty selvitys maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä julkaistiin kesäkuussa. Se on julkaistu suomeksi. Selvityksen alussa on tiivistelmä myös ruotsiksi.

Selvityksessä esitettiin 60 kehittämisehdotusta, jotka ovat perusteluineen selvityksen luvussa 13 sivulta 103 alkaen. Johtopäätökset ovat luvussa 14 sivulta 121 alkaen. Selvityksessä keskityttiin valvontaprosessien ja valvonnan tietovirtojen käsittelyn kehittämisehdotuksiin, mutta myös muita kehittämisehdotuksia annettiin.

Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat tehneet kehittämisehdotuksista luettelon, jossa ehdotukset on jaoteltu sen mukaan, onko keskushallinnon kanta ehdotukseen myönteinen ilman lisäselvityksiä vai muodostetaanko kanta vasta lisäselvitysten jälkeen. Luettelo on katsottavissa tämän sivun alalaidasta olevan linkin kautta.

Voitte kirjata näkemyksenne valvontaselvityksen ehdotuksista tämän sivun alalaidassa olevan linkin kautta aukeavaan kyselyyn.

Kysely on lähetetty sähköpostitse aluehallinnolle ja sidosryhmille. Myös muilta kuin viestin saaneilta tahoilta toivotaan näkemyksiä. Tällöin merkitkää kyselyn ensimmäisellä sivulla vastaajaksi ”jokin muu, mikä” ja halutessanne voitte kirjoittaa nimenne tai jos haluatte vastata nimettömänä, niin voitte kirjoittaa esim. ”yksityinen henkilö”.  

Vastaamiseen kuluva aika riippuu siitä, kuinka moneen kehittämisehdotukseen kirjaatte näkemyksiänne. Tarvittaessa voitte tallentaa keskeneräisen vastauksen ja jatkaa vastaamista myöhemmin.

Antamianne vastauksia hyödynnetään päätettäessä ehdotusten toteuttamisesta ja niiden priorisointijärjestyksestä.

Vastausaika päättyy 31.10.2017.

Selvitys maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä

MMM:n, Mavin, Eviran ja Tukesin jaottelu maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista

Kysely maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista

Lisätietoja:

kyselyn sisältö: neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori (pia.lehmusvuori@mmm.fi tai puh. 0295 162 207)
kyselyyn vastaamiseen liittyvät tekniset seikat: hallinnollinen avustaja Inka Lappalainen (inka.lappalainen@mmm.fi tai puh. 0295 162 144)