MMM on käynnistänyt hankintaprosessin, jonka tavoite on löytää arvioija arvioimaan ko. asiaa. Hankintamenettelynä on neuvontamenettely ja ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia, joista ministeriö valitsee ehdokkaat tarjouskilpailuun.

Hankinta-asiakirjat ovat saatavissa täältä:

http://mmm.fi/hankintailmoitukset

Maaseutuohjelman arviointien ajankohtainen tilanne selviää täältä:

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/