FI SV EN

EU:n nimisuoja

Nimisuoja tuo lisäarvoa maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Nimisuoja on EU:n laatujärjestelmä

Nimisuoja on Suomessa vakiintunut nimitys, jolla tarkoitetaan suojattuja alkuperänimityksiä (SAN) ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) sekä aitoja perinteisiä tuotteita (APT) koskevia Euroopan Unionin eli EU-tason laatujärjestelmiä. Suojausta voi hakea maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, väkevien alkoholijuomien, rypäleviinien sekä maustettujen viinituotteiden nimityksille. 

Tällä hetkellä EU:ssa on suojattu kaikkiaan noin 3500 nimitystä. Suomalaisia nimityksiä on järjestelmässä rekisteröity yhteensä 12, joista kymmenen on maataloustuotteen tai elintarvikkeen nimitystä ja kaksi tislattujen alkoholituotteiden nimitystä. Ruokavirasto ottaa vastaan uusia nimisuojatuotteita koskevia hakemuksia.

Nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä, mutta myös lisätä tuotteiden tunnettuutta ja helpottaa niiden markkinointia. Maantieteellisen merkinnän omaavien tuotteiden myyntihinta on keskimäärin kaksinkertainen verrattuna vastaaviin rekisteröimättömiin tuotteisiin. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Suojaus on vahva, sillä se kieltää myös mielleyhtymät: tuotetta ei voi markkinoida esimerkiksi Feta-juuston makuisena tai tyyppisenä, jos se ei ole Kreikassa tiettyjen kriteerien mukaisesti tuotettu Feta-juusto. Suojaus on voimassa automaattisesti koko EU-alueella ja EU:n ja kolmansien maiden välisten sopimusten kautta myös EU:n ulkopuolella.

Tarkempaa tietoa nimisuojajärjestelmästä, suojatuista suomalaisista nimityksistä sekä hakumenettelystä voi hakea Ruokaviraston internet-sivuilta osoitteessa: www.ruokavirasto.fi/nimisuoja. Lisätietoja löytyy myös Aitoja makuja –sivustolta sekä maa- ja metsätalousministeriössä laaditusta kehittämissuunnitelmasta.

Kaikki EU:ssa suojatut nimitykset löytyvät Euroopan komission tietokannoista GIview ja eAmbrosia.

EU:n lainsäädäntö:

Nimisuojasta säädetään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012. Tislattujen alkoholijuomien osalta siitä säädetään Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2019/787.

EU:n nimisuojaa koskeva lainsäädäntö tullaan uudistamaan lähivuosina kaikkien sektoreiden osalta. Komissio julkaisi politiikan uudistamista koskevan alustavan vaikutusten arvioinnin vuoden 2020 lokakuussa. Varsinainen lainsäädäntöehdotus annetaan syksyllä 2021, minkä jälkeen sen käsittely alkaa sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Lisätietoja

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies 
Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 
puh. 0295 162082
maija.heinonen(at)mmm.fi

Piritta Sokura, ylitarkastaja
Ruokavirasto
puh. 0295 205018
piritta.sokura(at)ruokavirasto.fi