Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Siirto maatalouden interventiorahastoon

MMM raha-asiainvaliokunta 1.2.2024 13.00