Valtioneuvoston päätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtion, Metsähallituksen ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n välisen käyttöoikeussopimuksen ehtojen tarkistaminen

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Ville Schildt, Neuvotteleva virkamies p.029 5162190

Asia
Valtion, Metsähallituksen ja valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa (235/2016) tarkoitetun osakeyhtiön (Metsähallitus Metsätalous Oy) välisen käyttöoikeussopimuksen ehtoja tarkistetaan 1.1.2019 lukien siten, että yhtiön Metsähallitukselle maksamaa vuotuista käyttöoikeuskorvausta korotetaan 80.000.000 eurosta 95.000.000 euroon..

Esitys
Valtioneuvosto päättää oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriön valtion puolesta tarkistamaan 15.4.2016 allekirjoitetun Suomen valtion, Metsähallituksen ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n välisen käyttöoikeussopimuksen ehtoja käyttöoikeudesta suoritettavan vastikkeen osalta siten, että käyttöoikeuskorvaus olisi yhdeksänkymmentäviisimiljoonaa euroa (95.000.000) 1.1.2019 lukien täydeltä kalenterivuodelta. (RV)

Vaikutukset
Taloudelliset: Käyttöoikeuskorvauksen tarkistamisen vaikutus Metsähallituksen vuoden 2019 liiketoiminnan tulostavoitteeseen on 15 milj. euroa. Muutos aikaistaisi Metsähallituksen valtion talouteen tulevaa voiton tuloutusta vuodelta 2021 vuodelle 2020 yhteensä 15 milj. eurolla.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen