Määrärahan jako

« Raha-asiainvaliokunta 7.2.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien korkotukilainojen ja valtiontakausten sekä avustusten myöntämisvaltuuden osoittaminen vuodelle 2019 maatalouden ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen rakennetukea, nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea ja maatilojen asunto-olojen parantamista koskevaa tukea varten

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035

Asia
Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien, maatalouden ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen investointiavustusten toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien osoittaminen koskisi vuonna 2019 tehtäviä tukipäätöksiä.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2019 talousarvion momentilla 30.10.40 (maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2019 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 96 000 000 euroa, josta ehdotetaan 76 000 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien eli nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Momentilla 30.10.41 (maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta ehdotetaan 230 000 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2019 käyttösuunnitelman mukaisista menoista 42 800 000 euroa on kohdennettu rakennetukiavustuksiin, joista ehdotetaan 32 800 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukiavustuksiin. Makeran vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa 16 000 000 euroon rajattu valtiontakausten myöntämisvaltuus ehdotetaan osoitettavaksi Ruokavirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi ilmoitusten mukaan.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta