Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Jarno Virta, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162105

Asia
Asetuksella korotettaisiin maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaista tilaneuvonnan korvauksen tilakohtaista enimmäismäärää 7 000 eurosta 10 000 euroon. Ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan tehty vastaava muutos, joka käsiteltiin ohjelman seurantakomiteassa 5.12.2018 ja jonka Euroopan komissio hyväksyi 26.3.2019 tehdyllä päätöksellä. Tilaneuvonnan korvausta voi saada hyväksyttyjen neuvojien antamasta neuvonnasta. Korvauksen piiriin tulevien, eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 10 §:ssä säädettyjen neuvonta-aiheiden joukko on laaja. Ehdotetulla muutoksella parannettaisiin edellytyksiä niiden tilojen toiminnan kehittämiseen, joilla on halukkuutta hyödyntää maatilojen neuvontajärjestelmän mukaisia neuvontapalveluita laajasti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.4.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Ehdotettu asetusmuutos toteutettaisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman määrärahakehyksen puitteissa valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Neuvonnan määrärahakehys on 29 miljoonaa euroa, josta oli 31.12.2018 mennessä käytetty 13 526 869 euroa. Ehdotetun asetusmuutoksen taloudelliset vaikutukset arvioidaan pieniksi. Muutos koskisi suhteellisen pientä joukkoa tiloja. Tilaneuvonnan korvausta oli 31.12.2018 mennessä maksettu yli 5 000 euroa tilaa kohti 70 tilan saamasta neuvonnasta. Muutos nostaisi tilaneuvonnan korvauksen määrää enintään 3 000 eurolla tilaa kohti.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen