Valtioneuvoston asetus MMM/2022/221

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Euroopan unionin lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ehdotetaan säädettäväksi tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (1334/2022) nojalla valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa Euroopan unionin rahoittamien eläintukien hallinnollisesta tarkastuksesta, paikan päällä tehtävästä valvonnasta sekä tukeen sovellettavista vähennyksistä ja seuraamuksista. Euroopan unionin rahoittamien eläintukien hallinnollinen tarkastus ja paikan päällä tehtävä valvonta tehtäisiin osana yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin nykyistä laajemmin tukien toimeenpanosta, koska rahoituskaudella 2023–2027 Euroopan unionin lainsäädännössä ei säädetä enää nykyistä vastaavassa laajuudessa valvonnasta ja seuraamuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen