Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/144

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp; EV 181/2022 vp)

HE 167/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Niina Riissanen, Metsäneuvos p.029 5162339
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta ja määrää lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 23 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen