Käyttösuunnitelman vahvistaminen MMM/2023/24

« Raha-asiainvaliokunta 2.2.2023 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 käyttösuunnitelman vahvistaminen Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2023 myöntää, vahvistamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia
Maa- ja metsätalousministeriö päättäisi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 käyttösuunnitelman vahvistamisesta ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2023 myöntää, rajaamisesta rahaston johtokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera) Vuoden 2023 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien tulojen määräksi arvioitu 138,40 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmassa esitetty 3,00 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 15,05 miljoonaa euroa, joista 5,86 miljoonaa euroa kohdistuisi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Esitetyt menot olisivat yhteensä 18,05 miljoonaa euroa. Lainamäärä, maatalouden rakennetuista annetun lain ja poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain nojalla, jolla uusia valtiontakauksia voitaisiin vuonna 2023 myöntää, esitetään rajattavaksi 15,0 miljoonaan euroon.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta