Liikelaitoksen tavoitteet MMM/2023/26

« Raha-asiainvaliokunta 9.2.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite 2023

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. +358 295 162 238

Asia

Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2023 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 112,4 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa 110,0 miljoonaa euroa valtiolle vuoden 2024 aikana. Valtioneuvosto päättää lopullisesta voiton tuloutuksesta vuotta 2023 koskevan tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2023 talousarvion luvun 30.64 selvitysosassa maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2023 tulostavoitteeksi 110,6 miljoonaa euroa. Metsähallituksen hallituksen esityksen pohjalta liiketoiminnan 2023 tulostavoitetta on nostettu 1,8 miljoonalla eurolla nojautuen tarkennettuihin liiketoiminnan suhdanne- ja talousennusteisiin. Omistajapolitiikan 2020-2024 mukainen arvioitu Metsähallituksen liiketoiminnan tulos- ja tuloutustaso on suunnittelukauden lopussa 114 miljoonaa euroa ja yhteensovittamistoimien tuloja pienentävä kokonaisvaikutus suunnittelukaudella n. 46,5 milj. euroa.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta