Viran täyttäminen MMM/2023/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. +358 295 162 163
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan johtava asiantuntija, diplomi-insinööri Reetta Sorsan 15.6.2023 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.