Viran täyttäminen MMM/2023/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 029 5162184
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan virkaan tekniikan tohtori Johanna Buchertin ajalle 10.9.2023 - 9.9.2028
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.