Viran täyttäminen MMM/2023/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 029 5162184

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan virkaan tekniikan tohtori Johanna Buchertin ajalle 10.9.2023 - 9.9.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.