Viran täyttäminen MMM/2023/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. 029 5162163
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan projektipäällikkö, Certificat des Hautes Etudes Européennes, Jertta de Mazières'in 1.12.2023 alkaen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.