Johtokunnan asettaminen MMM/2023/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskuksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2026

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Hallitussihteeri Ada Ketelimäki, p. +358 295 162 003

Asia

Puheenjohtaja: Johtaja Tuomas Salusjärvi (Valio Oy) Varapuheenjohtaja: Ympäristövaikuttaja, Baltic Sea Action Group (BSAG) -säätiön perustaja Saara Kankaanrinta Jäsenet: Johtaja Sauli Brander (UPM-Kymmene Oyj) Toimittaja ja juontaja Mikko Peltola (Yleisradio Oy) Johtaja Annika Wilhelmsson (Viking Malt Oy) Johtaja Riikka Joukio (Kesko Oyj)

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Luonnonvarakeskuksen johtokunnan ja määrää johtokunnan puheenjohtajaksi johtaja Tuomas Salusjärven Valio Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi ympäristövaikuttaja ja BSAG-säätiön perustaja Saara Kankaanrinnan toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio