Valtuutus noottienvaihdon suorittamiseen MMM/2024/58

« Tasavallan presidentin esittely 22.3.2024 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 9 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Suurlähettiläs Teemu Tannerille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Maria Forslundille myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen (SopS 41 ja 42/2017) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 9 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Teemu Tannerin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Maria Forslundin tekemään kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 9 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.