Valtioneuvoston asetus MMM/2024/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttaminen siten, että tuen maksu mahdollisimman tarkasti Euroopan komission päätöksen C (2022) 7573 enimmäismäärän mukaisesti tulisi mahdolliseksi. Tukitaso jäisi tällöin koneellisen varastoinnin osalta 10,0 euroon kuutiometriltä, mikä on 2,1 euroa (27 %) korkeampi taso kuin vuonna 2022 ja muun varaston osalta 6,2 euroon kuutiometriltä, mikä on 1,4 euroa (29 %) korkeampi tukitaso kuin vuonna 2022. Kokonaisuudessaan tarkoitukseen kuluisi 1,36 miljoonaa euroa, mikä on 0,17 miljoonaa euroa (14 %) enemmän kuin vuonna 2022.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.